“Visit Uzbekistan” пандемиядан кейинги даврда долзарб бўлиши кутилаётган образ акс этган креатив муқовада тақдим этилди