Ўзбекистон Республикасида бўлиб турган, виза муддати тугаган хорижий сайёҳлар виза муддатини узайтириш учун қаерга мурожаат қилиши керак?