Festival called "Abbaz xoazi qarateren irgaqlari"

Qoraqolpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar madaniyat boshqarmasi

Event date

2019 III quarter

Organizers

Ministry of Culture

Place

Culture Department of the Republic of Karakalpakstan, regions and the city of Tashkent

Contacts

(61) 222-94-21 (61) 222-93-21 qoraqalpoq@madaniyat.uz min.kk3950@umail.uz