Sanitar-gigiyena tarmoqlarini qayta tiklash, kapital ta'mirlash va qurishdagi imtiyozlar

Sanitar-gigiyena tarmoqlarini qayta tiklash, kapital ta'mirlash va qurishdagi imtiyozlar