Turoperatorlar va joylashtirish vositalariga maqsadli foizsiz ssudalar ajratilmoqda