Turoperator va joylashtirish vositalariga foizsiz ssudalar ajratildi