Vazirlar Mahkamasida koronavirusning turizm sohasi rivojiga ta'siri muhokama etildi