Ichki sayohatlar va ommaviy tadbirlar vaqtinchalik to‘xtatiladi