Qo'mitaning veb-saytida "Turizm sohasi fidoyilari" bo‘limi yaratildi.