Toshkent va Xorazm viloyatlarining oilaviy mehmon uylarini tashkil etishga oid salohiyati o‘rganildi