Viloyatlararo avtotransport harakati butunlay to‘xtatildi