O‘zbekistonda xavfsiz turizm standartlarini joriy qilishga doir dastlabki monitoring o‘tkazildi