O‘zbekiston gidlar uyushmasi ekologik va ziyorat yo‘nalishlarini uyg‘unlashtirgan turlarni yarata boshladi