O‘zbekistondagi turistik zonalarda dor yo‘llarini qurish uchun yo‘naltirilgan xarajatlarning bir qismi qoplanadi