Safari turlarini tashkil etish uchun imtiyozlar berilmoqda