Mehmonxona xizmatlari sifatini oshirishning rag‘batlantiruvchi mexanizmlari joriy etildi