Joylashtirish vositalarida fuqarolarni hisobga olishning yangi tartibi joriy qilindi