Navoiy viloyatidagi eng namunaviy AGTKS, AGQS va AYQSlar taqdirlandi