Buxoro viloyatidagi eng yaxshi AGTKS, AGQS va AYQSlar taqdirlandi