Ichki turizm targ‘iboti va tomoshabinni teatrga qaytarish: “Elektrooko” O‘zbekiston bo‘ylab turga otlandi