O‘zbekistonda gastronomik terminlarning elektron lug‘ati yaratildi