“Le Figaro”: O‘zbekiston 2020-yilda iqtisodiy tanazzulni yenga olgan dunyodagi kam sonli davlatlardan biri bo‘ldi