Turizm sohasida davlat tili qonunchiligiga rioya etilishi yuzasidan asosiy chora-tadbirlar belgilandi