ABADIYLASHTIRILGAN TARIX: BAXSHICHILIK FESTIVALIDA QORAQALPOG‘ISTON FOLKLOR SAN’ATI TO‘PLAMI NAMOYISH ETILDI