Vizasiz rejim joriy etilgan mamlakatlar soni 45 taga oshirildi