Turizm iqtisodiyotning ijobiy o'zgarishlarga ega sohasi deb topildi