Turkiyada O’zbekiston madaniyati, ma’naviyati va bilim dunyosini yorituvchi kitob chop etildi