Turizm sohasida davlat ijtimoiy buyurtmalarini ajratish bo’yicha tanlov yakunlari e’lon qilindi