"Ipak yo‘li" Xalqaro turizm universiteti MDH oliy ta’lim muassasalari bilan hamkorlikni kengaytiradi