Oʻzbekistonda yoshlar turizmi yanada rivojlantiriladi