Turistik zonalar bosh rejasi xorijiy kompaniyalar ishtirokida ishlab chiqilmoqda