Konya va Selchuk shaharlarining turizm turlarini rivojlantirishga doir tajribasi oʻrganilmoqda