“Turizm marketingidagi zamonaviy tendentsiyalar” mavzusidagi Work shopga taklif qilamiz