Sanitar-gigiena tarmoqlarini qayta tiklash, kapital ta'mirlash va qurishdagi imtiyozlar

Sanitar-gigiena tarmoqlarini qayta tiklash, kapital ta'mirlash va qurishdagi imtiyozlar